Önder Küçükerman, Türkiye'de "Modern" İç Mekân: Miras, Gerçekler, Olanaklar ve Bazı Örnekler

Önder Küçükerman 1939 yılında Trabzon’da doğdu. 1965 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdi ve asistan olarak çalışmaya başladı. 1971 yılında Türkiye’de ilk kez Akademi’ye bağlı olarak kurulan “Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda” “Endüstri Tasarımı Bölümü’nü” kurdu. 1980 yılına kadar Bölüm Başkanı olarak görev yaptı ve aynı zamanda Akademi’deki görevini sürdürdü. 1980 yılında Akademi’de yeni kurulan “Endüstri Sanatları Fakültesi’nin” Dekan Yardımcılığı görevini yaptı. 1982 yılında Akademi’nin temelleri üzerine kurulan “Mimar Sinan Üniversitesi” Mimarlık Fakültesi’ndeki, “Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü” başkanı oldu. 1987- 1993 yılları arasında iki dönem M.S.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. Aynı zamanda 1980 yılından 2006 yılında emekli oluncaya kadar kesintisiz olarak Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanlığı görevini sürdürdü.

Prof. Küçükerman, 1984–1992 yılları arasında Başbakanlık/Devlet Bakanı danışmanı olarak, özellikle “Türkiye’de geleneksel endüstri kaynaklarının tasarım ve yaratıcılık açılarından çok yönlü düzenlenmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi” amacıyla projeler hazırladı. Aynı tarihler arasında “Sümerbank/Sümer Halı” yönetim kurulu üyeliği yaptı ve tasarım yönetimi görevlerinde bulundu. Endüstride tasarım düşüncesinin ve kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla birçok vakıf kurdu ve yönetimlerinde bulundu. Ayrıca 1971–1995 yılları arasında Paşabahçe Cam Fabrikası’nda tasarım çalışmalarını başlatmış ve bu süre içinde çok sayıda cam ve porselen tasarımları yapmıştır.

Prof. Küçükerman, Mimar Sinan Üniversitesi’nde 2000 yılında kurulan Endüstri Tasarımı Araştırma Merkezi’nin (E.T.A.M.) kurucusu ve müdürü olarak görev yapmıştır. Üniversitedeki görevleri yanı sıra, “The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage” (T. I. C. C. I. H.) Türkiye muhabiri olarak görev yapmıştır.

Ayrıca, Turizm Bakanlığı adına, Expo 2000 Hannover için Türkiye Pavyonu tasarım koordinatörlüğü görevini yapmıştır.

Prof. Küçükerman’ın kendi uzmanlık alanı içinde yer alan “İçmimarlık”, “Mobilya”, “Endüstri Tasarımı”, “Anadolu’da Geleneksel Tasarım”, “Cam Sanatı”, “Sanayi ve Tasarım Tarihi Mirası”, “Türk Otomotiv Sanayii” gibi konularda çok sayıda bilimsel ve sanatsal araştırma, yayım, tasarım, TV programları yanında, 82 adet yayımlanmış kitabı vardır.

Prof. Önder Küçükerman, 11 Temmuz 2006 tarihinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı olarak, yaş haddinden emekli olmuştur. O tarihten başlayarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Lisans ve Yüksek Lisans programlarında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Önder Küçükerman, Eylül 2006 tarihinde T.C. Haliç Üniversitesi’nde, Rektör Yardımcılığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanlığı görevleri (2008 Ağustos tarihine kadar) yapmıştır. 6 Nisan 2010 tarihinde de Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2016 yılından bu yana da T.C. Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanıdır.

Prof. Önder Küçükerman, Trabzonlu ünlü yayımcı “KİTABİ” Hamdi Efendi'nin en büyük kızı Belkıs Peker ile Ali Salim Peker'in torunudur ve ressam Orhan Peker'in yeğenidir.

11 Şubat 2019 tarihinde Prof. Önder Küçükerman'a Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından Türk Patent Kurumu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle "Türk Tasarım Konseyi 2018 ONUR ÖDÜLÜ" verilmiştir.

H. Şebnem Uzunarslan, Türkiye'de Modernite ve Modernist Tutum

1988’de Mimar Sinan Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.1991’de “İstanbul’da Satışa Sunulan ve Tüketilen Mobilyalar” başlıklı tezi ile aynı kurumda yüksek lisansı bitirdi. Ahmet Kaleli Design, Ateş Mimarlık A.Ş. gibi firmalarla profesyonel meslek ortamında yer aldıktan sonra, Ars Design Ltd.Şti kurucu ortağı olarak, iç mimari proje ve mobilya tasarımı alanında çok sayıda uygulama gerçekleştirdi.

1995’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü’nde, Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.  2002’de “Erken Cumhuriyet Dönemi Konutlarında Mekân ve Mobilya” başlıklı doktora tezini tamamladı ve 2003’de Yardımcı Doçent oldu. İç Mimari Proje, Mekân, Mobilya ve Endüstriyel Tasarım Tarihi, Mobilya Tasarımı, Deneysel Tasarlama, Deneyim Tasarımı, Sanat Tarihi ve Erken Cumhuriyet Dönemi araştırma alanlarıdır. Bu alanlarda dersler vermekte, ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslarda bildiriler sunmakta ve workshop yürütücülüklerine devam etmektedir. Istanbul Design Week, IKSV Tasarım Bienali, All Design gibi etkinliklerde, ve ayrıca IMMIB, TFF gibi kurumlar ve endüstriyel üretim yapan firmalarla çok sayıda workshop projeleri gerçekleştirmiştir. 

İç mimarlık eğitimi, deneyim otelleri, sanat- moda- mekan- mobilya ilişkisi, deneysel ve sembolik mobilya tasarımı, günümüzde geleneksel /endüstriyel üretim, kamusal mekan - mobilya ilişkisi üzerinden çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezleri çalıştırmıştır. Akademik alanda, çok sayıda sempozyum ve konferans organizasyonunda görev almaya devam etmekte, Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri ile birlikte; verdiği dersler kapsamında, seminerler düzenlemektedir.

Design Principles & Practices International Journal, Vekam (Vehbi Koc Ankara Studies Research Center)- Journal of Ankara Studies, DAKAM, IJAUS (International Journal of Architecture and Urban Studies), Tasarım-Kuram gibi hakemli yayınlarda editörlük, DATUM, IDA, Tasarım Vakfı, ETAM ve YEM merkezli mesleki araştırma ve projelerde ve pek çok etkinlikte bilim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

CNN Türk ve ARD German TV’de mesleki ropörtajları da yayınlanmış, İç Mimar, Mimarlıkta Malzeme, Boyut Yayın Gurubu Mesleki Dergileri, Maison Française ve House Beautiful gibi yayınlar ve akademik kitaplar için makaleler yazmış, yayın danışmanlıkları yapmıştır. “Akademik Dilde Mobilya / Furniture of Academic Language” başlıklı, bir derleme kitabı yayınlanmış olan H.Ş.Uzunarslan’ın, “Konutta Zaman: Erken Cumhuriyet’in Mekanlarında Hayat…” kitabı yayın aşamasındadır.

Misafir öğretim üyesi olarak yurt içi ve yurt dışında pek çok üniversitede görev almış olan H. Şebnem Uzunarslan, akademik çalışmalarına; Mimar Sinan G.S. Üniversitesi’nin yanı sıra, İç Mimarlık Bölümü kurucu üyelerinden biri olarak görev aldığı, Biruni Üniversitesi’nde devam etmekte, ayrıca mesleki faaliyetlerini Londra’da kurduğu “Experidea Co.” tasarım ve danışmanlık şirketi üzerinden, İstanbul-Londra eksenli olarak da sürdürmektedir. M.S.G.S.Ü- Mimar Sinan Araştırma Merkezi Genel Kurul Üyeliği görevinde bulunmuş, halen  IAPS, ICA üyesidir.