Düzenleme Kurulu:
Pınar Sezginalp, Başkan, Özyeğin Üniversitesi, docomomo_tr İç Mekân Komitesi Üyesi
Ezgi Çiçek, Özyeğin Üniversitesi
Hande Tunç, Özyeğin Üniversitesi

Danışma Kurulu:
T. Elvan Altan, docomomo_tr Yürütme Kurulu Ankara Temsilcisi
Orhan Hacıhasanoğlu, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Deniz Hasırcı, docomomo_tr İç Mekân Komitesi Üyesi
Umut Şumnu, docomomo_tr İç Mekân Komitesi Üyesi
Zeynep Tuna Ultav, docomomo_tr İç Mekân Komitesi Üyesi

Bilim Kurulu:
T. Elvan Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ebru Aydeniz, Yaşar Üniversitesi
Gülnur Ballice, Yaşar Üniversitesi
Zeynep Ceylanlı, Özyeğin Üniversitesi
Meltem Gürel, Yaşar Üniversitesi
Deniz Hasırcı, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Lale Özgenel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mehmet Saner, Özyeğin Üniversitesi
Pınar Sezginalp, Özyeğin Üniversitesi
Umut Şumnu, Başkent Üniversitesi
Güliz Taşdemir, Başkent Üniversitesi
Zeynep Tuna Ultav, Yaşar Üniversitesi
Veli Şafak Uysal, Bilgi Üniversitesi
Funda Uz, İstanbul Teknik Üniversitesi
Selin Üst, Özyeğin Üniversitesi
Derya Yorgancıoğlu, Özyeğin Üniversitesi